Návod na používanie a údržbu

Návod na používanie a údržbu produktov zakúpených na Flexnabytok.sk

■ Výrobok by sa mal používať v súlade s jeho určením v suchých, uzavretých miestnostiach a mal by byť chránený pred poveternostnými vplyvmi. Teplota v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 18 - 25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 45 - 55 %.

■ Prvky by sa nemali skladovať na nechránenej betónovej podlahe, najmä nie na podlahách, ktoré môžu vydávať vlhkosť, napr. po stavbe alebo rekonštrukcii domu.

■ Montáž nábytku by sa mala vykonávať na rovnom, suchom a čistom povrchu.

■ Pravidelne kontrolujte tuhosť závesov a výsuvov. Prípadné uvoľnenie v spojoch, ktoré vzniklo počas používania, by sa malo odstrániť dotiahnutím príslušných skrutiek alebo spojovacích prvkov.

■ V prípade stojacich skriniek by sa jednotka mala umiestniť na rovný podklad, a potom vyrovnať. Pri skrinke s výsuvnými skrinkami je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti.

■ V prípade nástenných skriniek by mal byť výrobok zavesený na montážnej lište pripevnenej k stene (komponenty na upevnenie nábytku nie sú súčasťou súpravy kovania, ak v produkte nie je uvedené inak).

■ Zabráňte rozlievaniu tekutín na povrch. V prípade rozliatia akejkoľvek tekutiny ju okamžite utrite do sucha suchou handričkou alebo papierovou utierkou, pričom nedovoľte, aby tekutina zostala v dlhšom kontakte s výrobkom, najmä s jeho okrajmi. Utrite aj čelá a povrch pod výrobkom.  Uistite sa, že výrobok nie je poškodený.

■ Výrobok by sa mal niekoľkokrát týždenne čistiť od prachu a udržiavať prostriedkami určenými výlučne na tento účel.

■ Na čistenie odporúčame používať mäkké handričky navlhčené vodou alebo v prípade potreby jemný čistiaci prostriedok určený na čistený povrch.

■ Nepoužívajte mokré handričky namočené vo vode alebo iných tekutinách, ktoré môžu čistenému povrchu výrobku dodať vlhkosť.

■ Nepoužívajte prostriedky obsahujúce amoniak, bieliaci alkohol alebo látky s abrazívnymi vlastnosťami, najmä prášky a pod.

■ Po každom čistení nábytok utrite do sucha.

■ Na vrchné časti a do vnútra nábytku neumiestňujte horúce predmety, najmä panvice, hrnce, plechy na pečenie a podobne (používajte podložky).  

■ Nekrájajte priamo na pracovnej doske. Vždy používajte dosky na krájanie.

■ Neumiestňujte pod skrinky alebo do nich elektrické kanvice, kávovary alebo iné spotrebiče vytvárajúce paru, pretože para, ktorá z nich uniká, môže výrobok poškodiť.

■ Neotvárajte umývačku riadu bezprostredne po skončení umývacieho cyklu. Dosky a nábytok namontované priamo nad umývačkou riadu alebo rúrou by mali byť chránené izolačným materiálom pod nimi.

Spoločnosť Flexnábytok.sk nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním vyššie uvedených pokynov.